LINK BẢNG GIÁ IPHONE NEWSEAL 100% SERIES 14-15

29/10/2022
Tin tức

                 

CẬP NHẬT LIÊN TỤC 18/06/2024

 

𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋 (MÁY NEW  100%)

Lưu ý: Tất cả iPhone Series 14-15 hàng Mỹ LL/A năm nay đềukhông khay sim. Những hàng khác đều .

• LL Mỹ = Chỉ dùng được Esim (ra nhà mạng thiết lập QR code, hoặc thiết lập online)

• VN + ZP (Singapore) = 1 sim vật , 1 Esim

• ZA Hong Kong = 2 sim vật

✔️Phụ kiện sẵn cường lực ốp lưng.

✔️Máy mới Fullbox 100% – Chưa Active – Chính Hãng Apple Bảo hành 12 tháng.

 

Máy mới 100% trước khi đến cửa hàng vui lòng gọi xác nhận trước 0815090000 - 0812380000 để được phục vụ tốt hơn. Xin cảm ơn quý khách.

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 15 Promax: ( giá hàng)

15 PM 256 Đen LL 26.600 (Active online Unbox 25.690)

15 PM 256 Trắng LL 27.300 (Active online Unbox 26.690)

15 PM 256 Blue LL 26.800 (Active online Unbox 25.790)

15 PM 256 Natural LL 27.300 (Active online Unbox 26.990)

 

15 PM 256 Đen VN 29.200

15 PM 256 Trắng VN 29.300
15 PM 256 Blue VN 28.800
15 PM 256 Natural VN 29.200

 

15 PM 512 Đen LL 30.200 (Active online Unbox 27.890)

15 PM 512 Trắng LL 31.600 (Active online Unbox 29.890)

15 PM 512 Blue LL 30.100 (Active online Unbox 27.890)

15 PM 512 Natural LL (Active online Unbox 29.890)

 

15 PM 512 Đen VN 35.300

15 PM 512 Trắng VN 35.500

15 PM 512 Blue VN 35.200

15 PM 512 Natural VN 35.400 

 

15 PM 1TB Đen LL 33.900 (Active online Unbox 29.990)

15 PM 1TB Trắng LL 34.500 (Active online Unbox 31.490)

15 PM 1TB Blue LL 34.200 (Active online Unbox 29.990)

15 PM 1TB Natural LL 35.700 (Active online Unbox 31.990)

 

15 PM 1TB Đen VN 

15 PM 1TB Trắng VN 41.200

15 PM 1TB Blue VN 

15 PM 1TB Natural VN 41.200

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5 𝐏𝐫𝐨:( giá hàng)

15 Pro 128 Đen LL23.400  (Active online Unbox 21.390)

15 Pro 128 Trắng LL 23.400 (Active online Unbox 22.190)

15 Pro 128 Blue LL 23.300 (Active online Unbox 21.390)

15 Pro 128 Natural LL (Active online Unbox 22.590)

 

15 Pro 128 Đen VN 25.000

15 Pro 128 Trắng VN 25.000  

15 Pro 128 Blue VN 24.800

15 Pro 128 Natural VN 25.000

 

15 Pro 256 Đen LL 24.900 (Active online Unbox 22.690)

15 Pro 256 Trắng LL 25.100 (Active online Unbox 23.590)

15 Pro 256 Blue LL 24.800 (Active online Unbox 22.690)

15 Pro 256 Natural LL 25.000 (Active online Unbox 23.890)

 

15 Pro 256 Đen VN 

15 Pro 256 Trắng VN 28.200

15 Pro 256 Blue VN 

15 Pro 256 Natural VN 28.200

 

15 Pro 512 Đen LL 

15 Pro 512 Trắng LL 29.900

15 Pro 512 Blue LL 28.600

15 Pro 512 Natural LL 

 

15 Pro 512 Đen VN 

15 Pro 512 Trắng VN 34.700

15 Pro 512 Blue VN 34.400

15 Pro 512 Natural VN 34.600

 

15 Pro 1TB Đen LL 

15 Pro 1TB Trắng LL 

15 Pro 1TB Blue LL 

15 Pro 1TB Natural LL 

 

15 Pro 1TB Đen VN 

15 Pro 1TB Trắng VN

15 Pro 1TB Blue VN 39.600

15 Pro 1TB Natural VN  

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5 Plus:( giá hàng)

15 plus 128 Đen LL 19.600 (Active online Unbox 18.600)
15 plus 128 Vàng LL 20.900

15 Plus 128 Blue LL 20.700 (Active Online Unbox 20.000)

15 Plus 128 Green LL (Active Online Unbox 20.000)
15 Plus 128 Hồng LL 21.800 (Active Online Unbox 20.300)

 

15 Plus 128 Đen VN 22.300

15 Plus 128 Vàng VN 

15 Plus 128 Blue VN 22.500

15 Plus 128 Green VN 22.400

15 Plus 128 Hồng VN 22.300

 

15 Plus 256 Đen LL 22.500

15 Plus 256 Vàng LL 22.200

15 Plus 256 Blue LL 22.700

15 Plus 256 Green LL 22.200

15 Plus 256 Hồng LL 

 

15 Plus 256 Đen VN 25.400

15 Plus 256 Vàng VN 

15 Plus 256 Blue VN  

15 Plus 256 Green VN 25.100

15 Plus 256 Hồng VN 25.200

 

15 Plus 512 Đen LL 

15 Plus 512 Vàng LL 

15 Plus 512 Blue LL 26.600

15 Plus 512 Green LL 

15 Plus 512 Hồng LL 


15 Plus 512 Đen VN 31.200

15 Plus 512 Vàng VN 

15 Plus 512 Blue VN 30.700

15 Plus 512 Green VN 31.000

15 Plus 512 Hồng VN 31.100

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5: ( giá hàng)

15 128 Đen LL 17.600 (Active Online Unbox Sale 16.590)
15 128 Vàng LL 18.200 (Chưa Active Unbox 17.190)
15 128 Blue LL 18.100 (Active Online Unbox 17.190)
15 128 Green LL 18.300 (Active online Unbox 17.190)
15 128 Hồng LL 19.100 (Active online Unbox 17.490)

 

15 128 Đen VN 19.500

15 128 Vàng VN 19.800

15 128 Blue VN 19.500

15 128 Green VN 19.500

15 128 Hồng VN 19.600 

 

15 256 Đen LL 20.600

15 256 Vàng LL 

15 256 Blue LL 

15 256 Green LL 20.900

15 256 Hồng LL

 

15 256 Đen VN 

15 256 Vàng VN 

15 256 Blue VN 

15 256 Green VN 

15 256 Hồng VN 22.900 

 

15 512 Đen LL 22.000

15 512 Vàng LL 21.900

15 512 Blue LL 21.900

15 512 Green LL 21.900

15 512 Hồng LL 

 

15 512 Đen VN 

15 512 Vàng VN

15 512 Blue VN 

15 512 Green VN 

15 512 Hồng VN 29.100

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱:( giá hàng)

14 PM 128 Đen LL 26.200

14 PM 128 Trắng LL 

14 PM 128 Vàng LL 

14 PM 128 Tím LL 

 

14 PM 128 Đen VN 27.000

14 PM 128 Trắng VN 

14 PM 128 Vàng VN 

14 PM 128 Tím VN 

 

14 PM 256 Đen LL 

14 PM 256 Trắng LL 

14 PM 256 Vàng LL 27.100

14 PM 256 Tím LL 27.000

 

14 PM 256 Đen VN 

14 PM 256 Trắng VN

14 PM 256 Vàng VN 

14 PM 256 Tím VN 28.400

 

14 PM 512 Đen LL 28.300

14 PM 512 Trắng LL 

14 PM 512 Vàng LL 

14 PM 512 Tím LL 

 

14 PM 512 Vàng VN  
14 PM 512 Tím VN 31.500

 

14 PM 1T Đen LL 30.300

14 PM 1T Trắng LL 

14 PM 1T Vàng LL 

14 PM 1T Tím LL 30.500

 

📱𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨:( giá hàng)

14 Pro 128 Đen LL 23.000

14 Pro 128 Trắng LL 

14 Pro 128 Vàng LL 23.100

14 Pro 128 Tím LL 22.900

 

14 Pro 128 Đen VN 24.000

14 Pro 128 Trắng VN 

14 Pro 128 Vàng VN 

14 Pro 128 Tím VN 

 

14 Pro 256 Đen LL 

14 Pro 256 Trắng LL 

14 Pro 256 Vàng LL 

14 Pro 256 Tím LL 

 

14 Pro 256 Đen VN 26.200

14 Pro 256 Trắng VN 

14 Pro 256 Vàng VN 

14 Pro 256 Tím VN 26.300

 

14 Pro 512 Đen LL 

14 Pro 512 Trắng LL 

14 Pro 512 Vàng LL 

14 Pro 512 Tím LL 

 

14 Pro 512 Vàng VN 

 

14 Pro 1T Đen LL 

14 Pro 1T Trắng LL

14 Pro 1T Vàng LL 

14 Pro 1T Tím LL 

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬:( giá hàng) 

14 Plus 128 Đen LL 17.600

14 Plus 128 Trắng LL 

14 Plus 128 Đỏ LL 17.700

14 Plus 128 Blue LL 

14 Plus 128 Tím LL 

14 Plus 128 Vàng LL 17.700

 

14 Plus 128 Đen VN 19.800

14 Plus 128 Trắng VN 19.900

14 Plus 128 Đỏ VN 

14 Plus 128 Blue VN 19.900 

14 Plus 128 Tím VN  19.900

14 Plus 128 Vàng VN 20.100

 

14 Plus 256 Đen LL 

14 Plus 256 Trắng LL 

14 Plus 256 Đỏ LL 19.700

14 Plus 256 Blue LL 

14 Plus 256 Tím LL 

14 Plus 256 Vàng LL 19.700

 

14 Plus 256 Trắng VN 

14 Plus 256 Tím VN

 

14 Plus 512 Đen LL 21.000
14 Plus 512 Trắng LL 
14 Plus 512 Blue LL 
14 Plus 512 Tím LL 

14 Plus 512 Đỏ LL 

14 Plus 512 Vàng LL

 

📱𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒:( giá hàng)

14 128 Đen LL 15.100

14 128 Trắng LL 15.900

14 128 Đỏ LL 15.300

14 128 Blue LL 16.000

14 128 Tím LL 15.800

14 128 Vàng LL 15.400

 

14 128 Đen VN 16.900

14 128 Trắng VN 16.900

14 128 Đỏ VN 

14 128 Blue VN 17.100

14 128 Tím VN 17.200

14 128 Vàng VN 

 

14 256 Đen LL 16.700
14 256 Trắng LL 16.000
14 256 Blue LL 17.000
14 256 Tím LL 16.900
14 256 Vàng LL 16.900

 

14 256 Đen VN 
14 256 Blue VN 

14 256 Tím VN 

 

14 512 Đen LL 17.500

14 512 Trắng LL 17.800

14 512 Blue LL 17.700

14 512 Tím LL 17.900

14 512 Vàng LL 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hàng iPhone 1978 là gì, có tốt không? Có nên mua hàng iPhone 1978 không?

Trên thị trường thì chúng ta đã quen với khá nhiều thuật ngữ như là iPhone lock, iPhone chính hãng hay là iPhone quốc tế và cả những sản phẩm iPhone dựng nữa. Tuy nhiên có một khái niệm mang tên là iPhone 1978 sẽ có nhiều người vẫn chưa hiểu hết về những chiếc iPhone này. Vậy thì iPhone 1978 là gì và nếu mua phải những chiếc iPhone này thì có sao hay không thì các bạn cùng tìm hiểu với SV Store trong bài viết này nhé.  

Bạn sắp mua một chiếc iPhone cũ? Đây sẽ là ứng dụng giúp ích rất nhiều cho bạn

Giải pháp giúp bạn kiểm tra nhanh chiếc iPhone cũ mà không cần phải bung máy.

Giá iPhone 14 Pro Max vẫn trên 40 triệu, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Người buôn hàng xách tay phải mua máy với giá chênh 4-6 triệu đồng ngay từ thị trường chợ đen. Để có lãi, họ buộc phải bán lại giá cao.