LINK BẢNG GIÁ IPHONE NEWSEAL 100% SERIES 14-15

29/10/2022
Tin tức

 

logo1-copy.png

CẬP NHẬT LIÊN TỤC 28/11/2023

 

𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋 (MÁY NEW  100%)

Lưu ý: Tất cả iPhone Series 14-15 hàng Mỹ LL/A năm nay đều không có khay sim. Những mã hàng khác đều có.

• LL Mỹ = Chỉ dùng được Esim (ra nhà mạng thiết lập QR code, hoặc thiết lập online)

• VN + ZP (Singapore) = 1 sim vật lý, 1 Esim

• ZA Hong Kong = 2 sim vật lý
• CH Trung Quoc = 2 sim vật lý

✔️Phụ kiện có sẵn cường lực ốp lưng.

✔️Máy mới Fullbox 100% – Chưa Active – Chính Hãng Apple Bảo hành 12 tháng.

 

Máy mới 100% trước khi đến cửa hàng vui lòng gọi xác nhận trước 0815090000 - 0812380000 để được phục vụ tốt hơn. Xin cảm ơn quý khách.

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 15 Promax: (có giá là có hàng)

15 PM 256 Đen LL 30.300 

15 PM 256 Trắng LL 31.200 

15 PM 256 Blue LL 30.400 

15 PM 256 Natural LL 32.000 

 

15 PM 256 Đen VN 33.100

15 PM 256 Trắng VN 33.100 

15 PM 256 Blue VN 33.100 

15 PM 256 Natural VN 33.700 

 

15 PM 512 Đen LL 34.200 

15 PM 512 Trắng LL 35.700 

15 PM 512 Blue LL 34.400

15 PM 512 Natural LL 36.700 

 

15 PM 512 Đen VN 

15 PM 512 Trắng VN 41.900

15 PM 512 Blue VN 39.600

15 PM 512 Natural VN 41.000

 

15 PM 1TB Đen LL 38.600

15 PM 1TB Trắng LL 43.300

15 PM 1TB Blue LL 38.400 

15 PM 1TB Natural LL 43.600

 

15 PM 1TB Đen VN 45.800

15 PM 1TB Trắng VN 

15 PM 1TB Blue VN 

15 PM 1TB Natural VN 46.900

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5 𝐏𝐫𝐨:(có giá là có hàng)

15 Pro 128 Đen LL 24.900

15 Pro 128 Trắng LL 25.400

15 Pro 128 Blue LL 25.200

15 Pro 128 Natural LL 25.200

 

15 Pro 128 Đen VN 27.800

15 Pro 128 Trắng VN 28.300

15 Pro 128 Blue VN 27.700

15 Pro 128 Natural VN 27.900

 

15 Pro 256 Đen LL 26.700

15 Pro 256 Trắng LL 28.300

15 Pro 256 Blue LL 26.700

15 Pro 256 Natural LL 27.900

 

15 Pro 256 Đen VN 30.500

15 Pro 256 Trắng VN 31.400

15 Pro 256 Blue VN 30.400

15 Pro 256 Natural VN 30.900

 

15 Pro 512 Đen LL 31.500 

15 Pro 512 Trắng LL 32.600

15 Pro 512 Blue LL 30.900

15 Pro 512 Natural LL 32.900 

 

15 Pro 512 Đen VN 37.700 

15 Pro 512 Trắng VN 37.800

15 Pro 512 Blue VN 

15 Pro 512 Natural VN 37.900 

 

15 Pro 1T Đen LL 34.400

15 Pro 1T Trắng LL

15 Pro 1T Blue LL 34.500 

15 Pro 1T Natural LL 36.200

 

15 Pro 1T Đen VN 42.500

15 Pro 1T Trắng VN

15 Pro 1T Blue VN 42.700

15 Pro 1T Natural VN 

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5 Plus:(có giá là có hàng)

15 plus 128 Đen LL 22.500

15 plus 128 Vàng LL 23.300

15 Plus 128 Blue LL 23.300

15 Plus 128 Green LL 23.300

15 Plus 128 Hồng LL 23.500

 

15 Plus 128 Đen VN 25.100

15 Plus 128 Vàng VN  25.300

15 Plus 128 Blue VN 25.200

15 Plus 128 Green VN 25.100

15 Plus 128 Hồng VN 25.400

 

15 Plus 256 Đen LL 24.000

15 Plus 256 Vàng LL 25.600

15 Plus 256 Blue LL 25.600

15 Plus 256 Green LL 25.600

15 Plus 256 Hồng LL 25.800

 

15 Plus 256 Đen VN 28.500

15 Plus 256 Vàng VN 29.600

15 Plus 256 Blue VN 29.100

15 Plus 256 Green VN 29.300

15 Plus 256 Hồng VN 29.400

 

15 Plus 512 Đen LL 25.300

15 Plus 512 Vàng LL 27.100

15 Plus 512 Blue LL 27.200

15 Plus 512 Green LL 27.300

15 Plus 512 Hồng LL

 

15 Plus 512 Vàng VN 34.200

15 Plus 512 Blue VN  34.200

15 Plus 512 Green VN

15 Plus 512 Hồng VN

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5: (có giá là có hàng)

15 128 Đen LL 19.600

15 128 Vàng LL

15 128 Blue LL 20.300

15 128 Green LL 20.900

15 128 Hồng LL 21.300

 

15 128 Đen VN 21.900

15 128 Vàng VN 22.200

15 128 Blue VN 22.100

15 128 Green VN 22.100

15 128 Hồng VN 22.200

 

15 256 Đen LL 21.300

15 256 Vàng LL

15 256 Blue LL 21.700

15 256 Green LL

15 256 Hồng LL 22.600

 

15 256 Đen VN 24.600

15 256 Vàng VN 25.400

15 256 Blue VN 25.300

15 256 Green VN 25.300

15 256 Hồng VN 

 

15 512 Đen LL 25.100

15 512 Vàng LL

15 512 Blue LL 25.400

15 512 Green LL

15 512 Hồng LL

 

15 512 Đen VN 30.600

15 512 Blue VN 30.400

15 512 Green VN 30.400

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱:(có giá là có hàng)

 

14 PM 128 Đen LL 24.700 (Chưa Active Unbox 23.000)

14 PM 128 Trắng LL 26.000

14 PM 128 Vàng LL 24.700 (Chưa Active Unbox 23.300)

14 PM 128 Tím LL 25.700 (Chưa Active Unbox 23.300)

 

14 PM 128 Đen VN

14 PM 128 Trắng VN

14 PM 128 Vàng VN 27.200

14 PM 128 Tím VN 27.200

 

14 PM 256 Đen LL 26.200 (Chưa Active Unbox 24.000)

14 PM 256 Trắng LL 

14 PM 256 Vàng LL 27.100 (Chưa Active Unbox 24.300) 

14 PM 256 Tím LL 27.700 (Chưa Active Unbox 24.300)

 

14 PM 256 Đen VN 30.400

14 PM 256 Trắng VN

14 PM 256 Vàng VN 30.000

14 PM 256 Tím VN 29.900

 

14 PM 512 Đen LL 28.400 (Chưa Active Unbox 25.300)

14 PM 512 Trắng LL

14 PM 512 Vàng LL 29.000 (Chưa Active Unbox 25.300)

14 PM 512 Tím LL 29.100 (Chưa Active Unbox 25.300)

 

14 PM 512 Đen VN 32.900

14 PM 512 Trắng VN

14 PM 512 Vàng VN

14 PM 512 Tím VN 34.300

 

14 PM 1T Đen LL 30.300

14 PM 1T Trắng LL

14 PM 1T Vàng LL 30.900

14 PM 1T Tím LL 30.200

 

14 PM 1T Đen VN 37.600

14 PM 1T Trắng VN

14 PM 1T Vàng VN 37.600

14 PM 1T Tím VN 37.600

 

📱𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨:(có giá là có hàng)

14 Pro 128 Đen LL 23.300

14 Pro 128 Trắng LL

14 Pro 128 Vàng LL 23.400

14 Pro 128 Tím LL 23.600

 

14 Pro 128 Đen VN

14 Pro 128 Trắng VN

14 Pro 128 Vàng VN

14 Pro 128 Tím VN

 

14 Pro 256 Đen LL 25.300

14 Pro 256 Trắng LL

14 Pro 256 Vàng LL 

14 Pro 256 Tím LL 25.900

 

14 Pro 512 Đen LL 27.200

14 Pro 512 Trắng LL 27.900

14 Pro 512 Vàng LL 28.000

14 Pro 512 Tím LL 27.900

 

14 Pro 1T Đen LL 28.600

14 Pro 1T Trắng LL 28.800

14 Pro 1T Vàng LL 28.800

14 Pro 1T Tím LL 29.000

 

14 Pro 1T Đen VN 29.100

14 Pro 1T Trắng VN

14 Pro 1T Vàng VN 29.000

14 Pro 1T Tím  VN 29.500

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬:(có giá là có hàng) 

14 Plus 128 Đen LL 18.400

14 Plus 128 Trắng LL 19.600

14 Plus 128 Đỏ LL 18.300

14 Plus 128 Blue LL 18.900

14 Plus 128 Tím LL 18.800

14 Plus 128 Vàng LL 18.200

 

14 Plus 128 Đen VN 20.700

14 Plus 128 Trắng VN 20.700

14 Plus 128 Blue VN 21.100

14 Plus 128 Tím VN 20.900

14 Plus 128 Vàng VN

 

14 Plus 256 Đen LL 20.100

14 Plus 256 Trắng LL 20.800

14 Plus 256 Đỏ LL

14 Plus 256 Blue LL 19.800

14 Plus 256 Tím LL 19.700

14 Plus 256 Vàng LL 20.200

 

14 Plus 256 Trắng VN 24.500

14 Plus 256 Tím VN 23.900

 

📱𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒:(có giá là có hàng)

14 128 Đen LL 16.600

14 128 Trắng LL

14 128 Đỏ LL 16.800

14 128 Blue LL 17.200

14 128 Tím LL 17.400

14 128 Vàng LL 17.000

 

14 128 Đen VN

14 128 Trắng VN 18.800

14 128 Đỏ VN

14 128 Blue VN 18.400

14 128 Tím VN 18.400

14 128 Vàng VN

 

14 512 Đen LL 20.800

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hàng iPhone 1978 là gì, có tốt không? Có nên mua hàng iPhone 1978 không?

Trên thị trường thì chúng ta đã quen với khá nhiều thuật ngữ như là iPhone lock, iPhone chính hãng hay là iPhone quốc tế và cả những sản phẩm iPhone dựng nữa. Tuy nhiên có một khái niệm mang tên là iPhone 1978 sẽ có nhiều người vẫn chưa hiểu hết về những chiếc iPhone này. Vậy thì iPhone 1978 là gì và nếu mua phải những chiếc iPhone này thì có sao hay không thì các bạn cùng tìm hiểu với SV Store trong bài viết này nhé.  

Bạn sắp mua một chiếc iPhone cũ? Đây sẽ là ứng dụng giúp ích rất nhiều cho bạn

Giải pháp giúp bạn kiểm tra nhanh chiếc iPhone cũ mà không cần phải bung máy.

Giá iPhone 14 Pro Max vẫn trên 40 triệu, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Người buôn hàng xách tay phải mua máy với giá chênh 4-6 triệu đồng ngay từ thị trường chợ đen. Để có lãi, họ buộc phải bán lại giá cao.

MUA IPHONE 14 - 14 PROMAX SỚM NHẤT TẠI HỒ CHÍ MINH

Bạn đang muốn tìm một địa chỉ mua iPhone 14 - 14 Promax uy tín và sớm nhất tại TP Hồ Chí Minh, hãy đến với SV Store - 21 Đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh ( hotline 0815090000). SV Store là một trong những đơn vị mở bán sớm nhất vào ngày đầu mở bán ( dự kiến 17/9).

Người Việt phải mất bao nhiêu ngày lương để mua được một chiếc iPhone?

Với mức giá luôn đắt đỏ vào hàng bậc nhất, người dùng Việt Nam trung bình sẽ phải làm việc nhiều tháng, tiết kiệm các khoản chi tiêu để đủ tiền mua iPhone phiên bản cao cấp nhất hàng năm.

Rò rỉ hình ảnh thực tế iPhone 14 và iPhone 14 Pro Max?

iPhone 14 với thiết kế mới sẽ được ra mắt vào tháng 9 này.